Podręczniki

Podręczniki

Uczniowie wszystkich klas otrzymają komplet podręczników szkolnych bezpłatnie z wyjątkiem podręcznika do religii, który należy zakupić zgodnie z poniższym wykazem:

Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4Klasa 5Klasa 6Klasa 7Klasa 8

Klasa 1

„Żyjemy w Bożym świecie” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak Wydawnictwo: Jedność Kielce

„Poznaję Boży świat” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak Wydawnictwo: Jedność Kielce

Klasa 2

„Idziemy do Jezusa” Autor: J.Snopek, D.Krupiński Wydawnictwo: Jedność Kielce

Klasa 3

„Jezus jest z nami” Autor: J.Czerkowski, E.Kondrak Wydawnictwo: Jedność Kielce (podręcznik i ćwiczenia)

Klasa 4

„Miejsca pełne BOGActw” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, K.Nosek Wydawnictwo: Jedność Kielce

Klasa 5

„Spotkania uBOGAcające” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak Wydawnictwo: Jedność Kielce

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak Wydawnictwo: Jedność Kielce

Klasa 6

„Tajemnice Bogatego życia” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, E.Parszewska Wydawnictwo: Jedność Kielce

Klasa 7

„Błogosławieni, którzy szukają Boga” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska Wydawnictwo: Jedność Kielce

Klasa 8

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak Wydawnictwo: Jedność Kielce