Podręczniki

Podręczniki

Podręczniki w roku szkolnym 2021/2022
Uczniowie wszystkich klas otrzymają komplet podręczników szkolnych bezpłatnie z wyjątkiem podręcznika do religii, który należy zakupić zgodnie z poniższym wykazem:

Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4Klasa 5Klasa 6Klasa 7Klasa 8

Klasa 1

„Poznaję Boży świat” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak Wydawnictwo: Jedność Kielce

Klasa 2

„Odkrywam królestwo Boże”

Klasa 3

„Jezus jest z nami” Autor: J.Czerkowski, E.Kondrak Wydawnictwo: Jedność Kielce (podręcznik i ćwiczenia z płytą CD)

Klasa 4

„Miejsca pełne BOGActw” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, K.Nosek Wydawnictwo: Jedność Kielce (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)

Klasa 5

„Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak Wydawnictwo: Jedność Kielce

Klasa 6

„Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”

Klasa 7

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa”

Klasa 8

„Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak Wydawnictwo: Jedność Kielce