Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego.

Rok szkolnyZebrania z RodzicamiDodatkowe dni wolne od zajęć

Kalendarz Roku Szkolnego 2020/2021

 

1 IX 2020r.    Rozpoczęcie roku szkolnego
11 XI 2020r.    Święto Niepodległości
23 XII 2020r- 31 XII 2020r.    Zimowa przerwa świąteczna
6 I 2021r.    Święto Trzech Króli
4 – 17 I 2020    Ferie zimowe
11 I 2021r. do godz. 15.30    Wystawienie ocen śródrocznych
27 I 2020    Wystawienie ocen śródrocznych
18 I 2021r. – 31 I 2021r.    Ferie zimowe
31 I 2021r.    Zakończenie I semestru
1 IV – 6 IV 2021r.    Wiosenna przerwa świąteczna
3 V 2021r.    Święto Narodowe Trzeciego Maja
25 – 27 V 2021r.    Egzaminy ósmoklasistów
3 VI 2021r.    Boże Ciało
17 VI 2021r. do godz. 15.30    Wystawienie ocen końcoworocznych
25 VI 2021r.    Zakończenie roku szkolnego

8 IX 2020r. godz. 18.00   – Zebranie rodziców uczniów klas 1

15 IX 2020r.   – Zebranie organizacyjne.

3 XI 2020r.   – Dzień otwarty

15 XII 2020r.   – Zebranie zagrożeniowe i dzień otwarty.

12 I 2021r.   – Zebranie semestralne.

16 III 2021r.   – Dzień otwarty.

18 V 2021r.   – Zebranie zagrożeniowe i dzień otwarty.

Terminarz dodatkowych dni wolnych:

12,13 XI 2020r.     po 11 XI
4,5 I 2021r.     po Nowym Roku, przed 6 I
25 – 27 V 2021r.     Egzaminy Ósmoklasistów – nie dotyczy 8 klasy
4 VI 2021r.     piątek po Bożym Ciele

W czasie dodatkowych dni wolnych szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla zgłoszonych dzieci.