Kategoria: Wiadomości

Logo Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie

Organizacja pracy szkoły od dnia 18 stycznia 2021 r.

 Klasy I-III  Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 18 stycznie 2021 w klasach I-III zajęcie prowadzone są stacjonarnie. Wszystkie informacje są na bieżąco przekazywane rodzicom i uczniom poprzez dziennik elektroniczny. Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w

Logo Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie

Ślubowanie klas pierwszych

14 października 2020 r. dla uczniów trzech klas pierwszych był dniem wyjątkowym. W obecności Dyrekcji szkoły, Nauczycieli, Rodziców, Koleżanek i Kolegów Pierwszoklasiści ślubowali: -być pilnymi i wzorowymi uczniami -należycie wypełniać szkolne obowiązki -pomagać słabszym i młodszym od siebie. Pasowanie ołówkiem przez Panią Dyrektor było uwieńczeniem uroczystości, podczas której najmłodsi pokazali zdobytą wiedzę, a także talent

Wybory do samorządu szkolnego – wyniki

W wyniku przeprowadzonego w dniach 28-28 IX głosowania, do Samorządu Uczniowskiego zostali wybrani:   Oskar Maj- przewodniczący Julia Skiba- zastępczyni przewodniczącego Sandra Stelmach- skarbniczka Marianna Basaj- sekretarz Katarzyna Gędzielewska Wiktoria Brzezińska Mikołaj Włastowski Grzegorz Parzych