Logo Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie

Zasady organizacji zadań szkoły podczas nauczania na odległość.

Publikujemy załącznik do zarządzenia Dyrektora SP1 w Karczewie, które reguluje

Zasady organizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19