Logo Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie

Zapisy uczniów na świetlicę szkolną.

Wszyscy rodzice mogący zapewnić opiekę dziecku po zakończonych zajęciach lekcyjnych, proszeni są o niezapisywanie ucznia na świetlicę szkolną do momentu ustania pandemii.

Prośba ta wynika ze stanu epidemicznego panującego na terenie kraju i obowiązku wprowadzenia reżimu sanitarnego.