Z dziejów Karczewa, część II

Po eksplozji urbanizacyjnej za panowania Wita z Dudy nastała era : Marcina, Wojciecha i Stefana Karczewskich. Głową rodu był pierwszy z nich. Jego potomkowie sprawowali znaczące funkcje w administracji, wojsku a także w kościele. Najstarszy syn Jakub studiował na uniwersytecie krakowskim, w 1509 został kustoszem warszawskim, był także kanonikiem warszawskim i podkanclerzym mazowieckim (1497). Paweł został wojskim warszawskim, Andrzej – proboszczem w Babicach, potem w Górze. Najmłodszy zaś, Marcin, wojski liwski (1499), potem czerski, został dziedzicem Karczewa i Jabłonny.

tekst: Jonasz Końca
ilustracja: Aleksandra Olszanka