Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Rada Rodziców zdecydowała o ubezpieczeniu uczniów w firmie InterRisk.

Koszt rocznego ubezpieczenie wynosi 50zł. Suma ubezpieczenia 20500zł

Nr polisy: EDU-N003159

Zgłaszanie szkody:

on-line: www.interrisk.pl

Pisemnie: InterRisk TU SA Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

e-mail: szkody@interrisk.pl

Telefonicznie: 22 212 20 12

Informacje: ubezpieczeniwszkole.pl

 

Do pobrania: