Ubezpieczenie uczniów

Dobrowolne Ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2019/2020

Rada Rodziców zdecydowała o ubezpieczeniu uczniów w firmie InterRisk TU SA Vienna Insurance Group. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków działa przez 24 godziny na dobe i obejmuje wypadki na terenie szkoły oraz poza nim.

Koszt rocznego ubezpieczenie wynosi 62zł. Suma ubezpieczenia 32000zł

Nr polisy: EDU-N004150

Okres ubezpieczenie: 1 IX 2019r. – 31 VIII 2020r.

Zgłaszanie szkody:

on-line: www.interrisk.pl

Pisemnie: InterRisk TU SA Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

e-mail: szkody@interrisk.pl

Telefonicznie: 22 212 20 12

Informacje: ubezpieczeniwszkole.pl