Ubezpieczenie uczniów

Dobrowolne Ubezpieczenie NNW uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Firma ubezpieczeniowa – InterRisk TU SA Vienna Insurance Group. 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków działa przez 24 godziny na dobę i obejmuje wypadki na terenie szkoły oraz poza nim.

Suma ubezpieczenia 32000zł

Nr polisy: EDU-N005059

Okres ubezpieczenie: 1 IX 2020r. – 31 VIII 2021r.

Zgłaszanie szkody:

on-linewww.interrisk.pl

Pisemnie: InterRisk TU SA Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

e-mail: szkody@interrisk.pl

Telefonicznie: 22 212 20 12

Informacje: ubezpieczeniwszkole.pl