Świetlica 1-3

Świetlica dla dzieci z klas 1 – 3

Świetlica szkolna dla dzieci młodszych (z klas 1-3) jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

Wszyscy rodzice mogący zapewnić opiekę dziecku po zakończonych zajęciach lekcyjnych, proszeni są o niezapisywanie ucznia na świetlicę szkolną do momentu ustania pandemii.

Prośba ta wynika ze stanu epidemicznego panującego na terenie kraju i obowiązku wprowadzenia reżimu sanitarnego.