Gra o tron nad Gopłem, czyli „Balladyna”

Czy Balladyna była zła i żądna władzy? A może była tylko niedojrzałą, młodą dziewczyną, zazdrosną o młodszą siostrę? A Alina? Czy naprawdę była dobra? A może to zwykła prowokatorka? W końcu, czy Goplana to tylko wszechwładna królowa jeziora Gopło, która dla własnej przyjemności miesza w ludzkich losach? A może to nieszczęśliwie zakochana, bez wzajemności, kobieta?

Na te i wiele innych pytań  próbowali znaleźć odpowiedź uczniowie  SP1 w spektaklu Renaty Pałys  „Balladyna”.  Uczniowie klasy VIIa i VIIIa  byli pod wrażeniem współczesnej adaptacji dramatu, zwłaszcza scen śpiewanych i ruchu scenicznego. Wszystkie postacie wzbudzały zainteresowanie, jednak największe uznanie  zyskała rola Grabca, wykreowana na postać komiczną,  „przekraczającą czwartą ścianę”, by być bliżej  młodego widza. Wykorzystanie gry świateł, zastępującej tradycyjną scenografię, śpiew oraz owiany tajemnicą motyw tańca nad Gopłem to zdecydowanie najbardziej wyraziste walory sztuki, które na długo pozostaną w pamięci uczniów.
Obcowanie z dziełem teatralnym to wielkie wyzwanie. Pozostaje mieć nadzieję, że treść „Balladyny”  wybrzmiewająca z desek teatru  „Sabat” dostarczyła uczniom pozytywnych przeżyć i skłoniła do refleksji nad naturą człowieka.

Urszula Trzaskowska

Mistrzowie kompetencji w Gminie Karczew

Projekt pt. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Karczew i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VI 2020. Wartość projektu: 403 823,07 zł , w tym wkład własny: 21 200 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 150 uczniów (75K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 14 nauczycieli (12K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 382 623,07 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Laboratorium kodowania
 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 8. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
 9. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
 10. Pokazy naukowe
 11. Warsztaty z robotyki
 12. Warsztaty Laboratorium Eksperymentów

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.