Rozmowa z Panem Dariuszem Łokietkiem-Burmistrzem Karczewa

  1. rocznica nadania praw miejskich Karczewowi to znakomita okazja do wspominania jego historii oraz zadawania pytań dotyczących przyszłości miasta. Członkowie samorządu uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 postanowili zapytać o powyższe kwestie Pana Dariusza Łokietka – Burmistrza Karczewa. Kto, jak nie wieloletni gospodarz miasta, może powiedzieć nam więcej o jego przeszłości i perspektywach rozwoju?

Dziękujemy Panu Burmistrzowi za rozmowę i podzielenie się swoimi przemyśleniami.

Co dla Pana osobiście oznacza bycie burmistrzem miasta, które obchodzi już 470. rocznicę istnienia?

Odczuwam zaszczyt i dumę, ze mogę zarządzać od 16-u lat naszą gminą i naszym Miastem, które ma tak bogatą historię. Ale głównym przesłaniem samorządowca jest służenie Mieszkańcom, praca na ich rzecz, zaspakajanie potrzeb publicznych Mieszkańców oraz praca nad rozwojem gminy i podnoszeniem jej atrakcyjności.

Którą z postaci związanych z historią miasta ceni Pan najbardziej?

Szczególnie cenię postać ks. Władysława Żaboklickiego, proboszcza w parafii karczewskiej w latach 1906-11 oraz 1916-18. Był to wybitny, prawy kapłan, wniósł także ogromny wkład w życie gospodarcze, kulturalne i sportowe naszego miasta. Był wielkim patriotą. To On zainicjował powstanie OSP Karczew i orkiestry dętej, teatru amatorskiego, wybudował dom parafialny tzw. organistówkę. Ponadto uruchomił cegielnię, spółdzielnię gminną i tzw. Kasy oszczędnościowe Stefczyka. Ks. Władysław Żaboklicki za swoje zasługi dla naszej społeczności został Honorowym obywatelem Karczewa. Kilka tygodni wstecz obchodziliśmy 100-lecie śmierci Księdza, którego grób jest na karczewskim cmentarzu. Postać ks. Żaboklickiego jest wzorcem do działania i dlatego jest mi bliski.

 

Jakie jest Pana ulubione miejsce w gminie Karczew?

W wolnych chwilach lubię wybrać się na nasz miejski stadion ( dawniej Mazur-a Karczew) i w spokoju posiedzieć na trybunach i pospacerować. Szczególne miejsce, w czasie przejażdżek rowerowych ( teraz już niestety niezbyt częstych) to jezioro na Torfach. To miejsce urzeka, jego spokój daje wytchnienie, przynajmniej na chwilę, od nawału codziennych zajęć.

 

Proszę wymienić Pana największy sukces jako Burmistrza miasta(coś, co w największym stopniu przyczyniło się do rozwoju Karczewa)

Pytanie z kategorii tych trudnych. Trudno zdecydować w perspektywie kilkunastu lat pracy, co mogę uznać za sukces. Ale na pewno ważne dla właściwego funkcjonowania naszej gminy była realizacja w 2013r ( w ciągu roku) kompleksowej termomodernizacji przedszkoli i szkół w naszej gminie oraz prowadzona od kilku lat poprawa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy placówkach oświatowych i w przestrzeni publicznej miasta i sołectw. Za sukces mogę uznać poprawę stanu dróg w mieście w porównaniu do stanu z przed kilkunastu lat.

Jak ważne są dla Pana kwestie związane z edukacją, rozwojem karczewskich szkół?

Właściwe wychowanie i edukacja dzieci i uczniów są bardzo ważne w działalności samorządowca . Przywiązuję dużą wagę do tej sfery samorządowej. Po latach pewnego marazmu, z uwagi na trudności finansowe gminy, od kilku lat staramy się działać skutecznie i podnosić poziom i atrakcyjność naszej oferty oświatowej. Poprawiamy bazę lokalową ( wykonana termomodernizacja budynków ), zaplecze sportowe ( place zabaw, boiska ze sztuczną nawierzchnią). Dobrze wyedukowany uczeń to przyszłość i rozwój naszej gminy, na czym powinno nam zależeć.

 

Załóżmy, że do Urzędu Miasta Karczewa zgłasza się rodzina, rozważająca przeprowadzkę do jednej z podwarszawskich gmin. Jakich argumentów użyłby Pan, aby przekonać ich do osiedlenia się akurat w Karczewie

Członków tej rodziny przekonywałbym, że Karczew jest dobrym miejscem do zamieszkania. Że jesteśmy gminą kameralno- rodzinną, w której się dobrze żyje.  Jest u nas dobra lokalna oferta pracy, dobre zaplecze przedszkolno- szkolne z infrastrukturą sportową i ofertą dla dzieci. Gmina Karczew jest gminą bezpieczną. W chwili obecnej oferujemy dla nowych rodzin mieszkania z programu TBS budowane w Otwocku Małym, a także powstaje duże osiedle deweloperskie budynków wielorodzinnych. Dodatkowym atutem jest bliskość Warszawy, z jej wielkim potencjałem. A przede wszystkim w naszym mieście i gminie są przyjaźni mieszkańcy.

 

Proszę wymienić najważniejsze wyzwania stojące przed Karczewem, w perspektywie 3-5 kolejnych lat

W takiej perspektywie najważniejsze będą : dalsza poprawa infrastruktury drogowej w mieście i sołectwach, budowa kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich oraz zagospodarowanie terenów gminnych tzw. “wspólnoty pastwiskowej “ na cele rekreacyjno- sportowe oraz usługowe. Teren ten jest wielkim potencjałem naszej gminy i jego właściwe zagospodarowanie może spowodować rozwój.

 

Miło mi było udzielić odpowiedzi na Wasze pytania i zachęcam Was w przyszłości do angażowania się w społeczne życie “ naszej małej Ojczyzny”, a być może Ktoś zostanie z Was samorządowcem

Pozdrawiam, Dariusz Łokietek .

Magdalena Godlewska