rekrutacja

Zasady rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie zapisane są w zasadach rekrutacji.
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie SP 1 składają w sekretariacie SP 1, ul. Bielińskiego 7, zgłoszenie dziecka.
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem SP 1 składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, oraz oświadczenia będące załącznikami do Uchwały LI/461/2018 z dnia 13 lutego 2018r.

Rodzice dzieci – kandydatów do klas starszych (2 – 8 ) składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły do klas 2-8.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się tutaj.

W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Karczewa nowego harmonogramu rekrutacji Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie informuje:

  1. 14.04.2020 r. – 16.04.2020 r. złożenie zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  WNIOSKI/ ZGŁOSZENIA SKŁADAJĄ TYLKO TE OSOBY, KTÓRE NIE UCZYNIŁY TEGO WE WCZEŚNIEJSZYM TERMINIE,
  2. 21.04. 2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
  3. 21.04.2020 r. – 22.04.2020r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  / POTWIERDZENIA WOLI MOŻNA SKŁADAĆ – JEŚLI JEST PEWNOŚĆ WYBORU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1, RAZEM Z WNIOSKIEM /ZGŁOSZENIEM/,
  4. 24.04.2020 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zgodnie z Rozporządzeniem MEN wnioski/ zgłoszenia/ potwierdzenia woli  wysyłamy poprzez:

  1. pocztę elektroniczną na adres szkoły : sekretariat@sp1karczew.pl (w postaci skanu wniosku/zgłoszenia/ potwierdzenia woli lub zdjęcia, a także w treści maila – muszą być wpisane dane wymagane we wniosku
  2. lub wrzucamy do skrzynki pocztowej umieszczonej na terenie szkoły.