rekrutacja

Zasady rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji so Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie zapisane są w zasadach rekrutacji.
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie SP 1 składają w sekretariacie SP 1, ul. Bielińskiego 7, zgłoszenie dziecka
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem SP 1 składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, oraz oświadczenia będące załącznikami do Uchwały Nr XXXI/284/2017 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2017r,

Pliki niezbędne do rekrutacji znajdziesz tutaj.