rekrutacja

Zasady rekrutacji

Szczegółowe zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie zapisane są w zasadach rekrutacji.
Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie SP 1 składają w sekretariacie SP 1, ul. Bielińskiego 7, zgłoszenie dziecka.
Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem SP 1 składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły, oraz oświadczenia będące załącznikami do Uchwały LI/461/2018 z dnia 13 lutego 2018r.

Rodzice dzieci – kandydatów do klas starszych (2 – 8 ) składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły do klas 2-8.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się tutaj.