rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KARCZEWIE

 

Szanowni Rodzice

 

W terminie od 01 marca do 12 marca 2021r. odbędą się zapisy kandydatów do klas pierwszych:

  • Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły/ Uchwała Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 maja 2020r./ dostarczają „Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej”
  • Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły/ Uchwała Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 21 marca 2018r. dostarczają „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły” oraz oświadczenia stanowiące załączniki do Uchwały Rady Miejskiej nr LI/461/2018 z dnia 13 lutego 2018r.

W terminie 22-26 marca 2021r. do godz. 16.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych do klas I dostarczają oświadczenie potwierdzające wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Prusa w Karczewie.

Wszystkie wymienione powyżej dokumenty należy:

  • wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sp1karczew.pl lub

  • złożyć w zaklejonej kopercie w urnie z napisem REKRUTACJA umieszczonej przy głównym wejściu do szkoły bądź w skrzynce pocztowej przy furtce.

 

Wszystkie formularze można pobrać tutaj.