Rada rodziców

Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców SP1 w Karczewie

przewodnicząca p. Agnieszka Pałczyńska
zastępca p. Beata Małolepsza
sekretarz p. Kinga Trzaskowska
skarbnik p. Urszula Bodalska
komisja rewizyjna p. Anna Olszewska, p. Ewa Suliga, p. Krzysztof Ruciński
pozostali członkowie:

p. Agnieszka Prudzyńska, p. Piotr Trzaskowski, p. Piotr Trzaskowski, p. Maciej Buczyński, p. Karolina Trzaskowska, p. Edyta Buczek, p. Justyna Zapałowska, p. Dorota Bekalska, p. Małgorzata Pietrucik

Konto Rady Rodziców:

87 8023 0009 2001 0011 6987 0001

NIP: 532-20-72-479