Rada rodziców

Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców SP1 w Karczewie

przewodniczący – Latoszek Rafał
zastępca przewodniczącego – Buczyński Maciej
sekretarz – Maroszek Anna
skarbnik – Zakrzewska Małgorzata
Komisja rewizyjna:
Szerepko Małgorzata
Bekalska Dorota

 

Konto Rady Rodziców:

87 8023 0009 2001 0011 6987 0001

NIP: 532-20-72-479