Rada rodziców

Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców SP1 w Karczewie

przewodnicząca p. Agnieszka Pałczyńska
zastępca p. Maciej Buczyński
sekretarz p. Kinga Trzaskowska
skarbnik p. Małgorzata Szerpko
komisja rewizyjna p. Dorota Bekalska, p. Małgorzata Adaszewska
pozostali członkowie:
p. Herman Eliza, p. Zakrzewska Małgorzata p. Bąbik Katarzyna, p. Prudzyńska Agnieszka,
p. Trzaskowski Piotr, p. Galińska Marta, p. Buczek Edyta, p. Olszewska–Krysztofiak Anna , p. Bodalska Urszula p. Łapot Katarzyna, p. Kabala Agnieszka

Konto Rady Rodziców:

87 8023 0009 2001 0011 6987 0001

NIP: 532-20-72-479