Podręczniki

Podręczniki

Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymają komplet podręczników szkolnych bezpłatnie z wyjątkiem podręcznika do religii, który należy zakupić zgodnie z poniższym wykazem:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Klasy 1Klasa 3Klasy 4Klasa 6Klasa 7

Klasy 1

„Żyjemy w Bożym świecie” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak Wydawnictwo: Jedność Kielce

Klasa 3

„Jezus jest z nami” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak Wydawnictwo: Jedność Kielce

Klasy 4

„Miejsca pełne BOGActw” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, K.Nosek Wydawnictwo: Jedność Kielce

Klasa 6

„Tajemnice BOGAtego życia” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska Wydawnictwo: Jedność Kielce

Klasa 7

„Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” Autor: K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska Wydawnictwo: Jedność Kielce

 

GIMNAZJUM

Klasy 2Klasy 3

Klasy 2

„Ty ścieżkę życia mi ukażesz” Autor: P. Tomasik Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa

Klasy 3

„Wy jesteście światłem świata” Autor: P. Tomasik Wydawnictwo: Wydawnictwo Katechetyczne Warszawa