Plan lekcji

Plany lekcji poszczególnych klas do pobrania – rok szkolny 2019/2020:

Od 14 X 2019r. nastąpi zmiana planu lekcji. Nowy plan dostępny jest już w dzienniku elektronicznym.