„Piosenka nie zna granic” 2018 – podsumowanie

Dnia 27 kwietnia 2018 r.  w Szkole Podstawowej nr 1 im. B. Prusa po raz szósty odbył się konkurs języków obcych „Piosenka nie zna granic. Natomiast od 5 lat konkurs odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Do udziału w konkursie, już na początku listopada 2017 r., zostali zaproszeni uczniowie wszystkich szkól podstawowych Powiatu Otwockiego. Ze względu na reformę oświaty do dydaktyczno – wychowawczo – materialnej „zabawy” zaproszono uczniów już klas siódmych i gimnazjalnych.

Do konkursu przystąpili uczniowie z 11 szkół podstawowych, wszystkich  uczestników -32 osoby.

Najważniejszym zadaniem zawodników było wykazanie się znajomością wybranego języka obcego nauczanego w szkole i umiejętnościami wokalnymi. Uczestników oceniało Jury, złożone z Nauczycieli, którzy przygotowali uczniów i przybyli na konkurs.

Uczniowie prezentowali bardzo wysoki poziom w/w umiejętności. Niektórzy przyjechali nawet z własnymi instrumentami muzycznymi.  Reprezentowane były następujące języki obce : angielski, rosyjski, francuski, niemiecki, hiszpański.

Uczestnicy byli oceniani w kategoriach : solista i zespół.

Nagrody dla zawodników zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Otwocku i Gminę Karczew. Każdy uczestnik otrzymał podarek  i dyplom.

Konkurs został przygotowany przez Nauczycieli języków  obcych Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie : Dorotę Balińską – Walkiewicz, Urszulę Trzaskowską, Konrada Wyrwasa. Nienaganne działanie sprzętu nagłaśniającego to zasługa Panów : Igora Podeszfińskiego i  Tomasza Lubasa. Wydarzenie to fotograficznie uwiecznił Pan Robert Pałka.

Byli wśród nas przedstawiciele władz samorządowych,  Panie : Anna Osial i Małorzata Żywek –  Naczelnik Oświaty.   Obsługa medialna – Pan Krzysztof Kasprzak.

Organizatorzy Konkursu Języków Obcych „Piosenka nie zna granic” dziękują za pomoc w organizacji przedsięwzięcia:

  • Dyrekcji szkoły za akceptację  i  wsparcie  pomysłu oraz za „zastępstwa”
  • Pracownikom administracji i obsługi  Szkoły Podstawowej nr 1
  • Koleżankom i Kolegom za solidarność, wyrozumiałość i  moralne wsparcie.
  • Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 im. B. Prusa za poczęstunek dla dzieci i nauczycieli, którzy przybyli na konkurs.

Wyniki konkursu :

Kategoria solista:

I miejsce  –  Dominika Łęczycka Szkoła Podstawowa 3  im. Łączniczek AK w Józefowie,

II miejsce  – Oskar Korab Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku

III miejsce  – Julia Kurzawa – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku

Wyróżnienie  – Julia Turniak Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tomasza Morusa w Otwocku

Kategoria zespół :

I miejsce  – Szkoła Podstawowa nr 3 im Łączniczek AK w Józefowie ( Natalia Dobrowolska, Izabela Odolak, Michał Dębecki )

II miejsce  –  Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Piłsudskiego w Otwocku                           ( Aleksandra Niziołek, Dawid Jabłoński )

III miejsce – Szkoła Podstawowa im. Jerzego Kukuczki w Sobiekursku ( Julia Walicka, Krzysztof  Wirtek)

Wyróżnienie – Szkoła Podstawowa  w Sobieniach – Jeziorach ( Katarzyna Nowak, Izabela Miąsek )

 

Nauczyciele języków obcych SP1 w Karczewie