Logo Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie

Organizacja pracy szkoły od dnia 18 stycznia 2021 r.

 Klasy I-III 

  1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 18 stycznie 2021 w klasach I-III zajęcie prowadzone są stacjonarnie.
  1. Wszystkie informacje są na bieżąco przekazywane rodzicom i uczniom poprzez dziennik elektroniczny.
  2. Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Aneks do niniejszego regulaminu dostępne w plikach do pobrania na stronie szkoły (zakładka – pozostałe dokumenty).
  3. Świetlica, stołówka, biblioteka szkolna oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna funkcjonują na dotychczasowych zasadach, zgodnie z reżimem sanitarnym.

Klasy IV-VIII

 

  1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN od 18 stycznie 2021 w klasach IV-VIII kontynuują naukę zdalną, na dotychczasowych zasadach.
  1. Wszystkie informacje są na bieżąco przekazywane rodzicom i uczniom poprzez dziennik elektroniczny.
  2. Regulamin organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Aneks do niniejszego regulaminu dostępne w plikach do pobrania na stronie szkoły (zakładka – pozostałe dokumenty).
  3. Uczniowie klas IV-VIII obcięci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną wg indywidualnych ustaleń i potrzeb.