Narodowe czytanie 2020

Narodowe Czytanie 2020- ,,Balladyna” Juliusza Słowackiego

Najpopularniejsze dzieło romantycznego wieszcza ukazało się drukiem w 1834r. w Paryżu. Należało do chętnie czytanych oraz wystawianych w teatrze. Szybko też zostało włączone do żelaznego kanonu lektur szkolnych. Dlatego też nie dziwi nikogo fakt, że właśnie ta tragedia została wybrana przez parę prezydencką jako kolejna pozycja do Narodowego Czytania.

„Balladyna” to dramat o władzy oraz namiętności do zła. Tak też młodzież z naszej szkoły spróbowała zinterpretować wybrane fragmenty. Kasia Gędzielewska oraz Julia Skiba z kl.8a wcieliły się odpowiednio w role Aliny i Balladyny. Sugestywna mowa ciała, teatralna charakteryzacja nadały sielankowej wyprawie do lasu na maliny tragiczny finał.

Jednak ład i harmonia muszą kiedyś zostać odbudowane…Tym wątkiem zajęli się chłopcy z kl.7b- Paweł Lasecki, Karol Orzełowski oraz Piotrek Sielski, którzy wzorowo odczytali role Kirkora, Pustelnika i Filona.

Ponadczasowość tematyki dramatu wybitnego pisarza niezwykle prosto przypomina nam przysłowie-,,Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Niech to przesłanie będzie dla wszystkich przestrogą.

Renata Zychora

Narodowe czytanie 2020Narodowe czytanie 2020Narodowe czytanie 2020Narodowe czytanie 2020