Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

W środę, 21 lutego, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto ustanowione w 1999r. przez UNESCO dla milionów ludzi na świecie ma szczególne znaczenie. Dbałość o ojczysty język to synonim miłości do rodzinnego kraju, wyraz patriotyzmu w czasach pokoju. Dla Polaków, w roku 100. rocznicy odzyskania przez nasze państwo niepodległości, dzień ten ma jeszcze większą wymowę. Wiele pokoleń naszych rodaków pozbawionych było przez lata komfortu swobodnego posługiwania się ojczystą mową. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie mają tego pełną świadomość, czemu dali wyraz, organizując dzisiejsze obchody. Z mnóstwa prac, które wykonali można wysnuć wiele nauk, również i tę, że o język ojczysty należy dbać nie tylko od święta.

Grzegorz Parzych

Foto relacja