Konkurs wiedzy o rzece Wiśle

Z okazji obchodów Roku Rzeki Wisły zapraszam uczniów klasy 7 SP1 oraz klas 2 i 3 gimnazjum do udziału w Konkursie Wiedzy o rzece Wiśle, który odbędzie się 20 grudnia 2017r.

Zgłoszenia uczniów zainteresowanych uczestnictwem w konkursie proszę kierować do p. Piotra Gajgiera do 15 grudnia br.

Konkurs wiedzy o rzece będzie polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę o Wiśle, którą można zdobyć z następujących źródeł:
1. A.W. Bilińscy „ Wisła” ( dostępne w szkolnej bibliotece)
2. Encyklopedia Polska 2000 ( biblioteka szkolna)
3. Joanna Angiel „ Rzeka Wisła, materiał edukacyjny dla uczniów i nauczycieli” ( dostępne w Internecie –Biblioteczka Wiślana|Rok Rzeki Wisły) – plik do pobrania.

Dla uczniów przewiduję nagrody rzeczowe!

Piotr Gajgier