INFORMACJE DLA RODZICÓW PRZYSZŁOROCZNYCH KLAS PIERWSZYCH

1. Nauka w SP1 w Karczewie odbywa się jednozmianowo.

2. Klasy I – III rozpoczynają zajęcia od 8.00 i kończą o 11.30 lub 12.35 ( w zależności od tego ile godzin zajęć dzieci mają w poszczególnych dniach).

3. W siatkę obowiązkowych zajęć klasy I wchodzą: 18 godzin edukacji wczesnoszkolnej czyli: edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, matematyczna, informatyczna, muzyczna, plastyczna, techniczna i wychowanie fizyczne, 2 godziny języka angielskiego, a także wg zgłoszenia 2 godziny religii i/lub przy odpowiedniej ilości chętnych godzina etyki.

4. Po zakończeniu lekcji przez pierwszoklasistów wychowawcy/ nauczyciele przedmiotowcy odprowadzają dzieci do świetlicy wg zgłoszenia, a pozostali uczniowie są przekazywani rodzicom.

5. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00- 8.00 oraz 11.30 (12.35 ) – 17.00( w zależności od planu lekcji). Zapisy do świetlicy będą odbywały się od 1 do 3 września, zgłoszenia (deklaracje) należy składać u wychowawców klas.

6. W szkole obowiązuje zmiana obuwia ( tenisówki na białych podeszwach), każde dziecko ma własną szafkę w szatni.

7. Na terenie szkoły funkcjonuje kuchni i stołówka. Zapisy na obiady od 23 do 27 sierpnia u p. intendentki Doroty Dąbrowskiej pod numerem telefonu 227806512 w. 26 lub drogą elektroniczną: intendent@sp1karczew.pl. Przewidywany koszt jednej porcji obiadu to 4 zł.

8. W szkole funkcjonuje pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Fachową pomocą służą: pedagog szkolny, psycholog szkolny, reedukator, logopeda, nauczyciele współorganizujący proces kształcenia oraz zespoły wychowawcze, klasowe.

9. Uczniowie klas I mają zajęcia w jednej sali lekcyjnej ( oprócz informatyki, wychowania fizycznego). Każdy uczeń w sali ma do dyspozycji swoją szafkę.

10. Uczniowie otrzymają na początku września darmowe podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Podręczniki do religii musicie Państwo zakupić we własnym zakresie – tytuł „ Poznaję Boży świat”.

11. Wyprawka szkolna zostanie omówiona na pierwszym zebraniu wychowawców z Rodzicami ( wrzesień 2021).

12. Plan lekcji zostanie przekazany uczniom 1 września 2021r. na spotkaniu z wychowawcami.

13. W SP 1 powstaną dwa oddziały klas pierwszych, listy z podziałem na klasy będą dostępne 30 sierpnia 2021r., po rekrutacji uzupełniającej. Rodzic nie ma wpływu na wybór wychowawcy.

14. Jeżeli zależy Państwu, aby dziecko uczęszczało do jednej klasy z kolegą, koleżanką to istnieje możliwość złożenia podania do sekretariatu szkoły w terminie do 30 czerwca 2021 r. z zastrzeżeniem, że na jednym podaniu może być wymienione maksymalnie troje dzieci i pismo musi być podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna każdego z nich. Ten sam uczeń nie może być umieszczany w różnych podaniach, w takiej sytuacji komisja rekrutacyjna odrzuci podanie.

Drodzy Rodzice,
Wzorem ubiegłego roku, mając na uwadze, że rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej to bardzo duża zmiana w życie zarówno dziecka, jak i rodziców, przedstawiamy Państwu kilka rad, by proces adaptacji do nowej rzeczywistości przebiegł spokojnie.

  1. Podstawą jest pozytywne nastawienie. Szkołę należy przedstawiać jako ciekawe miejsce nauki, różnorodnych wydarzeń urozmaicających życie szkolne, relacji koleżeńskich z nowo poznanymi dziećmi. Można powspominać zabawne sytuacje z czasów, gdy sami się uczyliśmy oraz przyjaźnie, które wtedy zawarliśmy.

  2. Dobrym pomysłem jest wycieczka do szkoły, dzięki której dziecko pozna nie tylko sam budynek, ale również drogę, którą będzie pokonywało. Podczas spaceru można podpytać malucha czy czegoś się boi, ma jakieś obawy. To może być pierwszym krokiem do rozwiania strachu i niepewności. Umiejętność słuchania naszej pociechy i rozmawiania z nią na pewno zaprocentuje w przyszłości, a dodatkowo sprawimy, że w pierwszym dniu nauki nasze dziecko poczuje się pewniej.

  3. Zadaniem rodziców jest odpowiednie przygotowanie pociechy do nowych zadań. Wspólne ustalenie rozkładu dnia – podział na odrabianie lekcji, odpoczynek, aktywność fizyczną i wyznaczenie stałej godziny pójścia spać, zorganizuje dziecku i rodzicom czas.

  4. Niezwykle istotne jest również to, by nasze dziecko stawało się coraz bardziej samodzielne i odpowiedzialne. Na początek pozwólmy mu np. zdecydować w co chce się ubrać, czy co chciałoby robić po lekcjach. Ważne jest również to, by rodzice nie wyręczali siedmiolatka w czynnościach, z którymi sam potrafi dać sobie radę. Wyniesienie śmieci, posprzątanie pokoju, zatemperowanie ołówka czy niesienie własnego plecaka to nie są rzeczy trudne. Dla dziecka stanowią one wyzwania. Ich realizacja buduje wiarę w siebie.

  5. Aby zapał pierwszoklasistów nie minął szybko należy wspierać dziecko w odrabianiu prac domowych, wzmacniać w nim poczucie odpowiedzialności oraz rozbudzać ciekawość. Warto także pamiętać o tym, żeby oczekiwania rodziców szły w parze z możliwościami dziecka.

Dyrekcja szkoły