Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 miało szczególny charakter, związane było z upamiętnieniem 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Historia była zawsze ważnym elementem tożsamości Szkoły Podstawowej nr 1. Dlatego też nie mogło zabraknąć Jedynki w akcji „Przerwany marsz…”, organizowanej przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP, polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży.

Rozpoczęliśmy na Rynku Zygmunta Starego. Uczniowie, rodzice, dziadkowie, biało-czerwone barwy. Mądre słowa pani dyrektor i przedstawicieli władz samorządowych o znaczeniu pamięci, o lekcji jaką powinniśmy wyciągnąć z dramatycznych wydarzeń września ’39. Następnie cała „jedynkowa” rodzina przeszła do szkoły, kończąc w symboliczny sposób przerwany marsz…Tam minutą ciszy, odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego, patriotyczną poezją oddaliśmy hołd, tym których marsz do szkoły we wrześniu 1939 został na zawsze przerwany, jak i tym , którzy przetrwali ten dramat i podjęli walkę już w okupacyjnych okolicznościach, konspirując , uczestnicząc w powstaniu warszawskim, czy też walcząc na frontach II wojny światowej.

Tak oto poniedziałkowe przedpołudnie w SP1 stało się wspaniałym przeżyciem wspólnotowym, gdzie młodsze i starsze pokolenia mogły razem przywitać nowy rok szkolny #PrzerwanyMarsz

 

 

 

Foto relacja