Cześć i chwała bohaterom

,,Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.’’         

                                                                                                                   Lech Kaczyński

1 marca 2020r. po raz piąty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto poświęcone jest żołnierzom antykomunistycznego podziemia. Zostało ustanowione    3 lutego 2011 roku. Żołnierzami Wyklętymi, Żołnierzami Niezłomnymi określa się członków ruchu niepodległościowego, którzy stawiali opór sowietyzacji. Nazwa została upowszechniona na początku lat 90. Historycy szacują, że do podziemia antykomunistycznego po 1944 roku należało 120 – 180 tys. osób. Pierwsze obchody(2011 rok) uczciły pamięć straconych: Łukasza Cieplińskiego, Mieczysława Kawalca, Józefa Batorego, Adama Lazarowicza, Franciszka Błażeja, Karola Chmiela i Józefa Rzepki. Ostatni z Żołnierzy Wyklętych, Józef Franczak ps. Lalek, został zastrzelony 18 lat po wojnie w obławie na Lubelszczyźnie.

Także w Szkole Podstawowej nr1 pamiętaliśmy o bohaterach. W holu szkoły możemy zapoznać się z najważniejszymi wiadomościami dotyczącymi tego święta, m.in. z tekstem spowiedzi Żołnierza Wyklętego, genezą nazwy nadanej walczącym oraz ich nazwiskami.
,,Miejcie nadzieję tę niezłomną, co tkwi w sercach jak ziarno’’- słowa jednej z pieśni poświęconych Żołnierzom Wyklętych niech staną się dla nas swoistym przesłaniem o kontynuacji tradycji i nieprzemijającym hołdzie dla tych, którzy poświęcili swoje życie ojczyźnie.

Renata Zychora