Cudze chwalicie, swego nie znacie

Dnia 22 . 02.br. uczestniczyliśmy w XII Konkursie Językowym „Cudze chwalicie, swego nie znacie” w Józefowie. Temat konkursu brzmiał: Najważniejsze wydarzenie w mojej Małej Ojczyźnie. Oczywiście informacje na ten temat należało przekazać w języku obcym, nauczanym w szkołach, skąd przybyli uczestnicy. Można było opowiedzieć o wydarzeniu w formie scenki, prezentacji multimedialnej, gawędy,itp. Czas przekazu – 5-7 minut. Reprezentanci naszej szkoły w składzie: Marta Wawer, Elżbieta Przesławska, Mateusz Kędziorek, Jakub Baran i Krystian Bartnicki przygotowali scenkę w języku rosyjskim połączoną z filmem, który stanowił scenografię. Dla nas najważniejszym wydarzeniem było nadanie Karczewowi praw miejskich w 1548 r. O tym zdarzeniu opowiedział uczniom Staruszek – Kronikarz, który „na stałe” mieszka w Muzeum Stara Plebania. W związku z tym przed zebranymi na sali w Szkole Podstawowej nr 3 w Józefowie ukazał się Rynek w Piotrkowie Trybunalskim, obrady Sejmu, król Zygmunt Stary i przedstawiciele mieszkańców Karczewa, którzy przybyli prosić władcę o prawa miejskie. Po powrocie do osady byli owacyjnie witani przez zebranych na Rynku. To tyle o treści naszej scenki. A efekty konkursowe – I miejsce w kategorii „inne języki”, niż jęz. angielski. Prezentacje w języku angielskim stanowiły oddzielną kategorię. Konkurs „Cudze chwalicie, swego nie znacie” odbywał się pod patronatem Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i Starostwa Powiatowego w Otwocku. Bardzo serdecznie gratuluję w/ w uczniom naszej szkoły, klasy 3a ( gimnazjum) i dziękuję za mobilizację, zaufanie i ogromną pracę, które przełożyły się na ten sukces. Pragnę podkreślić, że uczniowie poświęcili 3 dni ferii na przygotowanie filmu w muzeum, a ile jeszcze czasu na „poskładanie kawałków” w całość – trudno policzyć!

Urszula Trzaskowska

( nauczyciel języka rosyjskiego i pomoc w przygotowaniu się do konkursu).