Autor: admin

MATEMATYCZNY KANGUR – WYNIKI

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach „Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny” został przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl w dniach 28.05 – 05.06.2020r.

Konkurs ten cieszy się dużym zainteresowaniem.

Z naszej szkoły wzięło w nim udział 18 uczniów.

Miło nam poinformować, że

Antoni Trzaskowski, Adam Siwiec, Zofia Blauth i Oskar Maj

otrzymali wyróżnienie.

GRATULACJE DLA WYRÓŻNIONYCH UCZNIÓW

BRAWA DLA WSZYSTKICH ZA UDZIAŁ

Odbiór świadectw

W tym roku z powodu pandemii nie odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Świadectwa rozdawane będą przez wychowawców w grupach do 12 uczniów. Harmonogram znajduje się w załączniku. Nie ma jednak obowiązku odbierania świadectw w dniu 26 czerwca 2020r. (z wyjątkiem klasy 8), można to zrobić w dogodnym terminie w czasie wakacji lub we wrześniu.

Informacje dla Rodziców przyszłorocznych klas pierwszych.

Szanowni Rodzice,

w związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemicznego zmuszeni jesteśmy odwołać spotkanie, które zaplanowane było na 9 czerwca 2020r. Przekazujemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy pierwszoklasistów w przyszłym roku szkolnym. W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 22 780 65 12 lub mailowy sekretariat@sp1karczew.pl

 1. Nauka odbywa się jednozmianowo (8:00 – 11:30, 12:35).
 2. W siatkę obowiązkowych zajęć wchodzą: 18 godzin edukacji wczesnoszkolnej, czyli edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, matematyczna, informatyczna, muzyczna, plastyczna, techniczna i wychowanie fizyczne, 2 godziny języka angielskiego, a także wg zgłoszenia 2 godziny religii (w tygodniu) i/lub 1 godzina etyki.
 3. Po ukończeniu lekcji przez pierwszoklasistów wychowawcy odprowadzają dzieci do świetlicy wg zgłoszenia, a pozostali uczniowie są przekazywani rodzicom.
 4. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zmienne (tenisówki z białą podeszwą).
 5. Uczniowie klas 1 – 3 mogą korzystać z zajęć świetlicowych na podstawie zgłoszenia zgodnie z obowiązującym regulaminem (zapisy do 4 września).
 6. Świetlica czynna jest od 7:00 do 17:00. Pierwszeństwo zapisu mają dzieci, których oboje rodzice pracują.
 7. Na terenie szkoły funkcjonuje stołówka, z której korzystają uczniowie zapisani na obiady (zapisy u pani intendentki lub pod numerem telefonu 22 780 65 12 wew. 26 od 31.08. do 02.09.2020r. ), drugie śniadanie dzieci przynoszą z domu.
 8. Na przerwach uczniowie przebywają pod stałą opieką nauczycieli dyżurujących.
 9. Na terenie placówki (w godz. urzędowania) uczniom w razie potrzeby służy pomocą pielęgniarka, psycholog, pedagog szkolny, logopeda, reedukator.
 10. Uczniowie mogą uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z zainteresowaniami i przedstawioną we wrześniu ofertą.
 11. Uczniowie mają do dyspozycji szafki w salach lekcyjnych, a także w szatni.

Lisy z przydziałem uczniów do poszczególnych klas będą dostępne 31.08.2020r. po zakończonej rekrutacji uzupełniającej.

Szczegółowe informacje przekazane będą podczas zebrań z wychowawcami poszczególnych klas na początku roku szkolnego.

Informacja o podręcznikach

Uczniowie klas pierwszych na początku roku szkolnego otrzymają darmowe podręczniki  i materiały ćwiczeniowe oraz podręcznik do języka angielskiego. Książki będą własnością szkoły, wypożyczone zostaną na rok każdemu dziecku. Materiały ćwiczeniowe będą przekazane bez obowiązku zwrotu.

Podręcznik do religii należy zakupić we własnym zakresie: „Żyjemy w Bożym świecie” Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej, Wydawnictwo Jedność.

Lista podstawowych przyborów szkolnych, o zakup których prosimy:

 • do piórnika: 2 ołówki miękkie, klej w sztyfcie, nożyczki, linijka, gumka, temperówka, kredki ołówkowe;
 • do tornistra: zeszyt 16 kartkowy w kratkę (edukacja matematyczna), zeszyt 16 kartkowy w 3 linie (edukacja polonistyczna), zeszyt 16 kartkowy w kratkę (język angielski) /prosimy, by zeszyty były w przezroczystych okładkach, podpisane/
 • materiały w sali lekcyjnej (należy je podpisać):  2 zeszyty w kratkę 16 kartkowe, 1 zeszyt w kratkę 32 kartkowy, 2 zeszyty w trzy linie 16 kartkowe, 1 zeszyt w trzy linie 32 kartkowy, 2 teczki na gumkę, patyczki do liczenia, farby plakatowe i pędzelki różnej grubości, naczynko na wodę, plastelina, pastele, flamastry, bloki techniczne biały i kolorowy A4, bloki techniczne biały i kolorowy A3, papier kolorowy (bez kleju), kolorowe kartki ksero (mix kolorów), 2 bibuły (dowolne kolory), ryza papieru ksero;
 • worek ze strojem gimnastycznym (krótkie spodenki i biała koszulka);
 • obuwie na zmianę, z białą podeszwą;

 

Drodzy Rodzice,
Rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej to bardzo duża zmiana zarówno dla dziecka, jak i rodziców. By proces przystosowania się do nowej rzeczywistości przebiegł bezboleśnie, warto się do tego przygotować. Być może zechcecie Państwo skorzystać z kilku naszych rad:

 1. Podstawą  jest pozytywne nastawienie. Szkołę należy przedstawiać jako ciekawe miejsce nauki, różnorodnych wydarzeń urozmaicających życie szkolne, relacji koleżeńskich z nowo poznanymi dziećmi. Można powspominać zabawne sytuacje z czasów, gdy sami się uczyliśmy oraz przyjaźnie, które wtedy zawarliśmy.
 2. Dobrym pomysłem jest wycieczka  do szkoły, dzięki  której dziecko pozna nie tylko sam budynek, ale również drogę, którą będzie pokonywało. Podczas spaceru można podpytać malucha czy czegoś się boi, ma jakieś obawy. To może być pierwszym krokiem do rozwiania strachu i niepewności. Umiejętność słuchania naszej pociechy i rozmawiania z nią na pewno zaprocentuje w przyszłości,  a dodatkowo sprawimy, że w pierwszym dniu nauki nasze dziecko poczuje się pewniej.
 3. Zadaniem rodziców jest odpowiednie przygotowanie pociechy do nowych zadań. Wspólne ustalenie rozkładu dnia – podział na odrabianie lekcji, odpoczynek, aktywność fizyczną i wyznaczenie stałej godziny pójścia spać, zorganizuje dziecku i rodzicom czas.
 4. Niezwykle istotne jest również to, by nasze dziecko stawało się coraz bardziej samodzielne i odpowiedzialne. Na początek pozwólmy mu np. zdecydować w co chce się ubrać, czy co chciałoby robić po lekcjach. Ważne jest również to, by rodzice nie wyręczali siedmiolatka w czynnościach, z którymi sam potrafi dać sobie radę. Wyniesienie śmieci, posprzątanie pokoju, zatemperowanie ołówka czy niesienie własnego plecaka to nie są rzeczy trudne. Dla dziecka stanowią one wyzwania. Ich realizacja buduje wiarę w siebie.
 5. Aby zapał pierwszoklasistów nie minął szybko należy wspierać dziecko w odrabianiu prac domowych, wzmacniać w nim poczucie odpowiedzialności oraz rozbudzać ciekawość. Warto także pamiętać o tym, żeby oczekiwania rodziców szły w parze z możliwościami dziecka.

Dyrekcja

i przyszli wychowawcy klas pierwszych

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OTWOCKIEGO

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OTWOCKIEGO

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021

ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTACJI

I. Wniosek kandydata wydrukowany z systemu elektronicznego naboru, podpisany przez obydwoje rodziców, wraz z załącznikami zaznaczonymi we wniosku, należy złożyć w terminie od 15 czerwca do  10 lipca br. ( do godz.15.00):

1). w wersji papierowej bezpośrednio do szkoły pierwszego wyboru.

Dokumenty składamy w zaklejonej kopercie, z wypisanym imieniem i nazwiskiem kandydata, jego numerem logowania w systemie elektronicznego naboru i numerem telefonu rodzica – do skrzynki podawczej wystawionej w szkole. Przy składaniu kopert obowiązuje reżim sanitarny ( maseczka na twarzy i rękawiczki jednorazowe).

LUB

2). w wersji elektronicznej – scan wniosku i załączników lub zdjęcie wniosku i załączników na adres email szkoły pierwszego wyboru:

 1. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. K.I. Gałczyńskiego – rekrutacja@lootwock.pl
 2. Liceum Ogólnokształcące Nr III im. J. Słowackiego – rekrutacja@lo3otwock.eu
 3. Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie ( Nukleonik) – rekrutacja@nukleonik.pl
 4. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica – rekrutacja@zseg.edu.pl
 5. Zespół Szkół w Karczewie – sekretariat@zskarczew.pl.

 

II. Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 26 czerwca do 10 lipca br. ( do godz.15.00). Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru. W tym roku po raz pierwszy można złożyć od razu oryginał świadectwa.

 

III. Kopię zaświadczenia OKE z egzaminu  ósmoklasisty należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w terminie od 31 lipca do  4 sierpnia br. ( do godz.15.00). Dokumenty należy złożyć  bezpośrednio w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.  W tym roku po raz pierwszy można złożyć od razu oryginał zaświadczenia OKE

 

IV. Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły odbywa się poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie szkoły do której kandydat został zakwalifikowany w wyniku rekrutacji elektronicznej. Dokumenty składamy w terminie 13 sierpnia – 18 sierpnia br.
(do godz. 15.00). W przypadku zakwalifikowania się kandydata do szkoły pierwszego wyboru, w sytuacji wcześniejszego złożenia tam oryginałów świadectwa i zaświadczenia OKE , potwierdzeniem woli będzie pozostawienie dokumentów w szkole.

 

V. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły wymaga złożenia, obok oryginału świadectwa i zaświadczenia OKE także:

– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

–  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
( jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy)

– orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem ( jeżeli w trakcie nauki będzie robione prawo jazdy)

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły  w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020 

 

Do 20 VI jest dostępna wersja testowa – ćwiczeniowa strony rekrutacyjnej:

https://trening34.edu.com.pl/kandydat/app/

 

Tekst: Oświata Powiatowa w Otwocku