Autor: admin

Mistrzowie kompetencji w Gminie Karczew

Projekt pt. „Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w Karczewie” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Karczew i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VI 2020. Wartość projektu: 403 823,07 zł , w tym wkład własny: 21 200 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 150 uczniów (75K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 14 nauczycieli (12K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

Dofinansowanie UE: 382 623,07 zł

W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język niemiecki
 5. Laboratorium kodowania
 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 8. Wycieczka do Ogrodu Botanicznego w Powsinie
 9. Wycieczka do Narodowego Centrum Badań Jądrowych
 10. Pokazy naukowe
 11. Warsztaty z robotyki
 12. Warsztaty Laboratorium Eksperymentów

a także szkolenia dla nauczycieli:

 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki

Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

Jasełka z humorem

To ta noc to wszystko zmieni, zejdzie wreszcie Władca Ziemi.

Da nam pokój, zło naprawi, już Go chór aniołów sławi…

Święta Bożego Narodzenia to czas magii, radości i miłości. Wszyscy z niecierpliwością na nie czekam. 21 grudnia uczniowie klas 6a, 5b i 4a wprowadzili nas w świąteczną atmosferę,  przedstawiając jasełka. Dzieci w przepięknych strojach mogły kolejny raz ukazać wszystkim historię Maryi i Józefa. Sceny z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców były przeplatane kolędami. Nie zabrakło też niezwykle wyrazistych aniołów i diabłów, a wspaniała scenografia wzmacniała nastrój.

Dziękujemy młodym aktorom, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie, przedstawienie wywarło duże wrażenie i poruszenie, natomiast dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych.

Następnie w salach odbyły się wigilie klasowe z wychowawcami. Zgodnie z tradycją nastąpiło dzielenie się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń, a na klasowych ławkach nie zabrakło wigilijnych potraw i dekoracji.

FOTO RELACJA

Edyta Bedełek

Próbny egzamin ósmoklasisty

Próbny egzamin ósmoklasisty

18.12.2018r. – język polski 8:00 – 10:00 (120 min.), od 4 godz. lekcyjnej zajęcia wg planu
19.12.2018r. – matematyka 8:00 – 9:40 (100 min.), od 3 godz. lekcyjnej zajęcia wg planu
20.12.2018r. – język angielski 8:00 – 9:30 (90 min.), od 3 godz. lekcyjnej zajęcia wg planu

Zajęcia pozostałych klas odbywają się wg planu lekcji.