Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie

 

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do nowej Szkoły Podstawowej Nr 1

22.05.2017

Serdecznie zapraszamy do nowej

Szkoły Podstawowej Nr 1

 

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, że nadal istnieje możliwość zgłoszenia dziecka do naszej placówki.

 

Dokumenty do pobrania w zakładce rekrutacja.

 

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Informujemy, że nadal trwa rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 1

21.05.2017

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Kiedy miałem 5 lat ,  mama mówiła  mi, że szczęście jest kluczem do prawdziwego życia. Gdy poszedłem do szkoły, zapytali mnie, kim chcę być, gdy dorosnę. Odpowiedziałem „Chcę być szczęśliwy”. Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Ja im odpowiedziałem, że nie rozumieją życia.

John Lennon

Jedynka - miejsce dobre dla każdego dziecka

Zgodnie- z niesłusznie- niedocenianą tezą, że wszystkie dzieci są zdolne, nasza szkoła pozwala uczniom odkrywać własne talenty, a tym, którzy już je w sobie odnaleźli, stwarzamy warunki do dalszego ich rozwoju. Właśnie dlatego za najważniejsze uważamy:

•bezpieczeństwo i jakość nauczania – praca w systemie jednozmianowym

•rozwój dzieci niezależnie od poziomu ich uzdolnień. Wsparcie dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych

•naukę współpracy dla dobra wspólnego, a nie bezwzględną walkę o indywidualny sukces

•kształtowanie umiejętności samodzielnego, krytycznego myślenia, i brania odpowiedzialność za własny rozwój

•rozbudzanie empatii, tolerancji oraz chęci niesienia pomocy innym- udział w akcjach charytatywnych i wolontariacie

•przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym poprzez zachęcanie do aktywności obywatelskiej i pracę nad niełatwą sztuką zawierania kompromisów

 

Zapraszamy do Waszej nowej szkoły

Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1

Foto Migawki
 
Kalendarz