Strona główna

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OTWOCKIEGO

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OTWOCKIEGO NABÓR NA...
Read More
INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OTWOCKIEGO

Komunikat dla rodziców

Szanowni Rodzice, Informujemy, że w porozumieniu z organem prowadzącym, Szkoła...
Read More
Komunikat dla rodziców

Informacja dla rodziców i uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie informuje, że za...
Read More
Informacja dla rodziców i uczniów.

Konsultacje nauczycieli

Publikujemy terminarz konsultacji dla rodziców zaproponowane przez nauczycieli zgodnie z...
Read More
Konsultacje nauczycieli

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OTWOCKIEGO

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH POWIATU OTWOCKIEGO NABÓR NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ZASADY SKŁADANIA DOKUMENTACJI I. Wniosek kandydata wydrukowany z systemu elektronicznego naboru, podpisany przez obydwoje rodziców, wraz z załącznikami zaznaczonymi we wniosku, należy złożyć w terminie od 15 czerwca do  10 lipca br. ( do godz.15.00): 1). w wersji papierowej bezpośrednio do szkoły

Komunikat dla rodziców

Szanowni Rodzice, Informujemy, że w porozumieniu z organem prowadzącym, Szkoła Podstawowa nr 1 w Karczewie umożliwia od 1 czerwca udział uczniów w zajęciach wymienionych w rozporządzeniu: zajęcia świetlicowe dla klas I – III zajęcia rewalidacyjne konsultacje Realizacja podstawy programowej, będzie się odbywała w tej samej formie jak dotychczas, czyli metodą kształcenia na odległość. W przypadku

Informacja dla rodziców i uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie informuje, że za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na terenie szkoły w okresie 25 – 29 maja 2020r. W tym okresie wszystkie zajęcia dydaktyczo-wychowawcze  prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na dotychczasowych zasadach.  Renata Ulanowska